do 16 februari 2023

Inspiratiedag ‘Meertaligheid, taal- en cultuursensitieve ondersteuning'

Organisator: Dienst diversiteit en gelijke kansen stad Leuven
Van 9:00 tot 17:00 - Bibliotheek Tweebronnen

 • Voor wie? Leuvense onderwijs- en andere organisaties en verenigingen
 • Prijs? Gratis
 • Inschrijven: verplicht voor een halve of hele dag via deze link

Met meer dan 170 verschillende nationaliteiten is Leuven een superdiverse stad. Dat brengt veel kansen, maar ook uitdagingen en vragen met zich mee. Tijdens deze inspiratiedag krijg je info en tips om in jouw dienstverlening of organisatie taalondersteunend en verbindend aan de slag te gaan.

Programma

 • 8.30 tot 9 uur: Ontvangst met koffie
 • 9 tot 9.20 uur: Welkom en praktische info
 • 9.20 tot 10 uur: Lezing Sulaiman Addonia, auteur en columnist bij de Standaard (in het Engels)
 • 10 tot 10.15 uur: Pauze
 • 10.15 tot 12.15 uur: Workshops
 • 12.15 tot 13.45 uur: Lunch en infomarkt
 • 13.45 tot 14.45 uur: Lezing Graziela Dekeyser, postdoctoraal onderzoeker Centrum voor Sociologisch Onderzoek/Educatie en Samenleving, KU Leuven
 • 14.45 tot 15 uur: Pauze
 • 15 tot 17 uur: Workshops

Workshops voormiddag

Interculturele communicatie: kussen of niet kussen, dat is de vraag!

Door: Annemie Decavele, communicatie-expert, Straf Verhaal
Wanneer: 10.15 tot 12.15 uur

Hoe ben ik open en tolerant, en respecteer ik toch mijn grenzen? Hoe hou ik rekening met culturele gewoontes? Hoe leer ik interculturele verschillen en signalen goed te begrijpen en hoe reageer ik gepast? In deze workshop krijg je een kader waarmee je misverstanden kan analyseren en krijg je inzichten om jezelf en anderen te verrijken in dialoog. Het TOPOI-model van Edwin Hoffman geeft je concrete tools om op een respectvolle manier te reageren.

Sessie rond meertaligheid en taalstimulering

Door: Liesbeth Spanjers en Liesbeth Martens, Hogeschool UCLL
Wanneer: 10.15 tot 12.15 uur

In deze workshop ervaar je al doende hoe moedertalen een rol spelen in communicatie op school en daarbuiten. We geven handvaten voor taalstimulering om laagdrempelig en taalversterkend te communiceren.

Hoe handel ik cultuursensitief?

Door: Tinne Nuyts, Agentschap Integratie en Inburgering
Wanneer: 10.15 tot 12.15 uur

Welke impact heeft onze diverse samenleving op jouw werk als dienst- of hulpverlener? Welke rol speelt je eigen referentiekader en dat van je organisatie? En hoe beïnvloedt dat jouw handelen en het contact met jouw cliënten? We denken daarbij aan taal, hoe je naar de wereld kijkt en hoe je naar jezelf kijkt. Tijdens deze sessie reiken we handvaten aan om verbindend aan de slag te gaan.

Vragen en antwoorden over Nederlands leren

Door: Philippe Vangeneugden, leraar Nederlands aan het CVO CLT Leuven
Wanneer: 10.15 tot 12.15 uur

Veel Leuvenaars leren Nederlands. Ze zijn onze klant, collega, buur, buddy of vriend. We hebben elkaar veel te vragen en te vertellen, en we willen dat graag in het Nederlands doen.
In 2 uur kan je zelf vragen stellen en krijg je antwoord op deze vragen:

 • Waar hebben deze mensen Nederlands geleerd en hoe werkt dat? Of waar kunnen we naar doorverwijzen als ze meer willen leren?
 • Hoe lang duurt het om Nederlands te leren en welk niveau kan ik verwachten?
 • Welke factoren hebben een invloed wanneer je een taal leert?
 • Hoe kan je communiceren als mensen nog niet veel Nederlands kennen? Hoe kan ik helpen oefenen?

Workshops namiddag

Duidelijke schriftelijke communicatie

Door: Tinne Nuyts, Agentschap Integratie en Inburgering
Wanneer: 15 tot 17 uur

Hoe praat je met iemand die nog niet voldoende Nederlands kent? Als je laagdrempelig Nederlands gebruikt, zorg je voor een vlotte communicatie en bied je anderstaligen meteen ook een oefenkans Nederlands. In deze workshop krijg je tips om duidelijke taal toe passen bij de verschillende taalniveaus Nederlands. Daarnaast ontdek je hoe volwassenen een tweede taal leren en wat de uitdagingen zijn. Dankzij je kennis over de verschillende taalniveaus zal je in de praktijk sneller herkennen hoe en wanneer je duidelijke taal kan gebruiken.

Duidelijke mondelinge communicatie

Door: Tinne Nuyts, Agentschap Integratie en Inburgering
Wanneer: 15 tot 17 uur

Schrijf je regelmatig teksten voor een breed publiek? Leer documenten omzetten in duidelijke en eenvoudige taal, zonder dat teksten simplistisch worden. Daarnaast ontdek je hoe volwassenen een tweede taal leren en wat de uitdagingen zijn. Je krijgt tips en tools om duidelijke taal te gebruiken in brieven, vacatures, formulieren, brochures, nieuwsbrieven, webteksten, e-mails ...

Thematafel rond taalstimulering in het gezin en op de lagere school

Door: Murielle Mattelaer, Huis van het Kind
Wanneer: 15 tot 17 uur

In deze interactieve sessie staan we stil bij taalstimulering bij kinderen, zowel binnen de context van het gezin, de kinderopvang en gezinsondersteunende initiatieven als de lagere school of het naschoolse aanbod. We bekijken welke initiatieven al in Leuven bestaan, maar denken vooral na over concrete acties die nog nodig zijn. Hoe zetten we rijk en gevarieerd taalgebruik, betekenisvolle interacties, waardering van de moedertaal en voldoende taalsteun om in concrete initiatieven voor kinderen en hun ouders? In deze sessie kan je al je ideeën en suggesties kwijt.

Cultuursensitieve ondersteuning bij gesprekken

Door: Team cultuursensitieve ondersteuners, Stad Leuven
Wanneer: 15 tot 17 uur

Hoe kan een cultuursensitieve ondersteuner de communicatie en relatie tussen dienstverlener en cliënt vergemakkelijken? Hoe gaat dit in zijn werk? Wanneer kan ik beroep doen op een cultuursensitief ondersteuner? In deze sessie maken we kennis met de cultuursensitief ondersteuners van stad Leuven.