do 21 oktober 2021

Inspiratiesessie: SOM onderzoek

Tijdens deze sessie kom je te weten wat de belemmerende en faciliterende factoren zijn om een lokaal onderwijsnetwerk te ontwikkelen.

In 2016 beslist de Leuvense onderwijsraad dat met het bestaande onderwijspartnerschap meer valt te doen. Alle partners engageerden zich in 2016, met de ondertekening van het charter “Onderwijsraad Leuven: Naar een krachtig netwerk van onderwijsactoren met een vernieuwde missie en werking”, om over netten en onderwijsniveaus heen samen te werken in een dynamisch netwerk zodat iedere lerende zijn/haar talenten maximaal kan ontwikkelen.

Complexe uitdagingen kunnen antwoorden vinden in het netwerk Samen Onderwijs Maken (SOM). De stad geeft hiermee haar regierol gedeeltelijk uit handen aan haar onderwijspartners. SOM heeft zich gedurende vijf jaar kunnen ontwikkelen in een stad met een stevig draagvlak om in netwerken samen te werken. De drie speerpunten uit het charter die vanuit co-creatie vorm krijgen, zijn de basis en de toetssteen om expertise rond te bundelen en te experimenteren.

Concrete uitdagingen worden door het samenwerkingsverband aangepakt: de Leuvense zomerschool, hoe houd je iedereen aan boord, hoe krijgen vluchtelingen vanuit collaboratieve zorgnetwerken maximaal kansen om te leren en ontwikkelen, hoe bouw je een maakleerplek waar elke lerende toegang tot krijgt? …

Na 5 jaar pionieren zijn er heel wat resultaten zichtbaar en werden deze onderzocht. In deze sessie delen we graag de onderzoeksresultaten. Welk samenspel van factoren bepaalt de ontwikkeling van een lokaal onderwijsnetwerk?

Een locatie volgt snel. Deze sessie kan ook online gevolgd worden.

Geïnteresseerd?