wo 30 november 2022

Lancering 'Leraar breekt uit' op de Onderwijsliving

Organisator: Dienst Onderwijs stad Leuven i.s.m. SOM
Van 14:45 tot 15:30 - Bibliotheek Tweebronnen

Lancering 'Leraar breekt uit' op de Onderwijsliving
  • Voor wie? Leraren basis en secundair onderwijs
  • Wat? Kick-off op de Onderwijsliving over energie en onderwijsinnovatie. Inschrijven voor deze en/of andere sessies kan via het portaal van de Leuvense onderwijslivings. (max. 40 deelnemers)

Binnen het SOM-netwerk zit veel expertise, maar we weten vaak niet van elkaar waar we zoal mee bezig zijn. Zeker als leraar heb je niet altijd de tijd, energie of kansen om het enorme potentieel binnen de Leuvense context te verkennen. Leraren bezitten nochtans bij uitstek de ervaring en kwaliteiten om in samenwerking met onze partners boeiende praktijkwerkingen op poten te zetten.

‘Leraar breekt uit’ wil daarom het netwerk helpen ontsluiten voor leraren basis en secundair onderwijs. In het kader van ‘Leuvens onderwijs innoveert’ ondersteunen we leraren die partners zoeken buiten de eigen schoolmuren voor hun innovatieve idee.

De stad Leuven wil innovatie boosten door leraren of scholen financieel te ondersteunen. SOM draagt bij door leraren in contact te brengen met de juiste partners binnen ons netwerk. Til met wat ondersteuning van het hoger onderwijs, een andere school, een onderzoeker, wetenschapper, culturele- of welzijnspartner… je idee naar een hoger niveau.

Op 30 november zijn we te gast op de onderwijsliving van de stad Leuven. We delen er concrete voorbeelden van hoe je als leraar met partners binnen ons netwerk prachtige resultaten kan boeken. Laat je inspireren of pitch meteen je idee bij het SOM-team.

Krijg praktische info over hoe je je projectvoorstel kan indienen of subsidies kan aanvragen of maak een afspraak om verder te verkennen. Wij zoeken samen met jou binnen het netwerk naar de juiste persoon of organisatie om je te ondersteunen.

Dien je voor 15 januari een projectvoorstel in, dan kan je rekenen op meer structurele (financiële en/of inhoudelijke) ondersteuning vanuit de stad en het SOM-team zodra de jury je voorstel goedkeurt. We brengen je in contact met de juiste partners en inspirerende collega’s van andere scholen die net als jij een innovatief ei te leggen hebben.

Concreet

-14.45 -14.55: Visie en concept ‘Leraar breekt uit’

-14.55-15.30: Inspiratie/brainstormsessies: ontmoet enkele partners en/of het SOM-team aan onze gesprekstafels:

  • Tafel 1: erfgoed x onderwijs (Ellen Demuynck en Tiny T’Syen)

Korte presentatie van hoe leraren autonoom aan de slag gingen om lesmateriaal te ontwikkelen rond hun erfgoed, sterk ondersteund door de Erfgoedcel van de stad Leuven. Ook dit schooljaar liggen er financiële en inhoudelijke mogelijkheden om samen aan de slag te gaan. Verken ze samen met Ellen en Tiny.

  • Tafel 2: Kunstenfestival Bouts x onderwijs (Nanou Catry)

In 23-24 organiseert Kunst Leuven een nieuwe editie van het tweejaarlijkse stadsfestival. Alles draait rond Dieric Bouts. Wat als we deze keer niet alleen een educatief programma ontwikkelen voor scholen, maar leraren ook actief betrekken bij de creatie van nieuw onderwijspotentieel? Nanou biedt inhoudelijke input over het stadsfestival en de mogelijkheden die er liggen om als leraar basisonderwijs of vakleraar wiskunde, Nederlands, esthetica, geschiedenis, aardrijkskunde… mee aan de ontwerptafel te zitten en/of financiële en inhoudelijke ondersteuning te krijgen voor je ideeën.

  • Tafel 3: Creëer een innovatieve krachtige leeromgeving (getuigenissen van leraren en scholen)

Stel, je wil een experiment doen waarbij je je lessen geschiedenis op een alternatieve manier toegankelijk wilt maken door ze in samenwerking met een woordkunstenaar te vertalen naar slam poetry? Hoe biedt samenwerking binnen het netwerk extra kansen?

Samen met enkele kinderen van de derde graad van De ARK en een groep anderstalige nieuwkomers ging schrijver Pieter Delfosse in een aantal schrijfateliers aan de slag rond het thema "thuis". Het resultaat is 'Nesten', een bundel vol met verrassende getuigenissen, verhalen, gedachten... Collega’s van basisschool De ARK getuigen over wat een dergelijke samenwerking teweeg kan brengen.

Met Futureskills21 (europa.eu) won het Miniemeninstituut, samen met Europese partners, de European Innovative Teaching Award 2022. Wat doet het met leraren en de school als je op die manier internationaal uitbreekt?

  • Tafel 4: consulteer het SOM-team en de afdeling onderwijs

Zit je al jaren met een onderwijsei dat maar niet uitgebroed raakt? Ontbreekt het je in de dagelijkse rush van een schooldag aan tijd, energie, geld of partners om met dat geweldige idee aan de slag te gaan? Pitch je idee, stel je vraag en/of zoek partners in het netwerk. Toets bij Lore, Lotte of Piet (SOM-team) en Aro (afdeling Onderwijs) af of er mogelijkheden liggen om uit te breken als leraar en of je daarvoor een subsidie kan krijgen bij de stad.

Deze sessie sluit uitstekend aan bij die van de Dienst Onderwijs over het vernieuwde subsidiekader voor onderwijsinnovatie. Apart inschrijven voor die sessie is dus warm aanbevolen, maar niet noodzakelijk.