wo 7 december 2022

Leerlabo - Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (11-16-jarigen)

Organisator: SOM-labo vluchtelingen en Centrum voor Taal en Onderwijs
Van 9:00 tot 12:00 - Romaanse poort: lokaal B14 en B23

Leerlabo - Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (11-16-jarigen)
  • Voor wie? OKAN-leerkrachten, leerkrachten, zorgleerkrachten uit de secundaire school
  • Prijs? Gratis
  • Inschrijven: Maximaal 25 deelnemers – inschrijven kan via de inschrijvingstool

Korte inhoud

Hoe ga je in de derde graad lager onderwijs of de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers aan de slag met leerlingen (11-15-jarigen) die amper kunnen lezen of schrijven? Of wat doe je met jongeren die wel kunnen lezen of schrijven, maar dan in een taal met een ander schrift?

In deze sessie staan we stil bij de begrippen alfabetisering en geletterdheid. Wat verstaan we hier juist onder en wat betekent het voor anderstalige nieuwkomers om als niet- of andersgealfabetiseerde leerling in de onthaalklas terecht te komen? We zoomen in op het taalverwervingsproces van deze jongeren.

Door te werken met concreet lesmateriaal en in interactie met andere (OKAN-)leerkrachten, krijg je praktische tips om je leertraject af te stemmen op de noden en diversiteit binnen deze doelgroep.