ma 21 november 2022

Leerlabo: Herstelgericht werken in een straf team

Organisator: Ris+K en CLZ Leuven
Van 15:00 tot 17:30 - Dirk Boutsgebouw

  • Wat: Vorming
  • Prijs: Gratis
  • Voor wie: directies, zorg/ILB, leerkrachten BaO, SO, BuO
  • Sprekers: Tom Van Waterschoot en Dieter Burssens
  • Maximale aantal deelnemers: 24

Straf is een cultureel bepaald en algemeen aanvaarde strategie in het omgaan met moeilijk gedrag van kinderen en jongeren. Straf werkt. Maar er zijn ook nadelen verbonden aan het toepassen van straf om gedrag te reguleren. In het leerlabo bekijken we wat werkt en wat niet en hoe goede bindingen in de school niet enkel het welzijn verhogen maar ook remmend zijn in het ontstaan van problematisch gedrag.

De herstelgerichte visie biedt een alternatief voor straf en kent zowel proactieve als curatieve methodieken, die makkelijk kunnen toegepast worden binnen de school: we behandelen de proactieve cirkel, handvatten voor sterke bindingen in de school, werken met herstelgerichte vragen en bouwen de sessie ervaringsgericht op.

Het maximale aantal inschrijvingen voor het leerlabo is helaas bereikt. Je kan je wel inschrijven voor de wachtlijst. Indien iemand wegvalt, brengen we je op de hoogte.