ma 1 maart 2021

Leerlabo: partnerschap tussen school en ouders

Het is wel wat als school de voorbije jaren. Net zoals de hele samenleving wordt zij uitgedaagd door allerlei (nieuwe) trends: nieuwe migratiestromen, andere samenlevingsvormen, andere waarden- en normenpatronen, pandemieën … Tegelijk wordt de school gevraagd een warme leer- en leefomgeving voor kinderen/jongeren en hun gezinnen te creëren, maar de klassieke recepten van ‘leerling-‘ en ‘ouderbetrokkenheid’ vertonen roestvlekken.

Jan De Mets, Steunpunt Diversiteit en Leren – UGent, biedt op 1 maart een model aan voor een stevige reflectie over een goede samenwerking met ouders en leerlingen (het ‘zeester’-reflectiemodel). Tegelijk verbindt hij dit model aan de ‘vitaminen voor groei’ (ABC – Autonomie, verBondenheid, Competenties) die elke jongere én volwassene als psychologische basisbehoeften hebben: hoe vertalen we ABC in een context van zogenaamd ‘moeilijk bereikbare’ ouders, studie-oriëntering, vroegtijdig schoolverlaten, …?

Op 15 maart zoomen we in op jullie heel specifieke vragen en noden inzake een goede samenwerking met ouders (en leerlingen). Zowel op als kort na 1 maart willen we die verzamelen. Mogelijke deelthema’s kunnen zijn (ter inspiratie):

  • overgang basis naar secundair: hoe nemen we ouders mee in deze overgang?
  • het KOM-gesprek oftewel ‘hoe van een oudercontact een leerling-contact maken?’;
  • ABC verder uitgediept: wat zijn ideeën om je klas/school ‘ABC-proof’ te maken?
  • Wat: interactieve sessie, tussen ‘brokken’ inleiding komen er discussiepunten en opdrachtjes voor beide groepen apart.
  • Voor wie: (zorg)leerkrachten en ondersteuners uit basis- en secundair onderwijs.
  • Waar? Online webinar van 15u-17u30
  • Prijs: gratis
  • Spreker: Jan De Mets, Steunpunt Diversiteit en Leren – UGent

Interesse?

De sessie vindt online plaats van 15u-17u30. Je ontvangt een deelnamelink na inschrijving!

Ook deelnemen aan de verdiepende sessie op 15 maart?

Je kan je ook inschrijven voor een verdiepende interactieve sessie met Jan de Mets.

Dit is voor een beperkte groep (max 20 deelnemers die al deelnamen op 1 maart) op 15 maart (15u-17u30) via een online webinar.