ma 14 maart 2022

Leerlabo: in relatie tussen leerling, leerkracht en de school voor SO

Van 15:00 tot 17:30 - VAC Leuven

Preventie van probleemgedrag. Hoe versterk je de binding tussen leerling en school?

Dat leerlingen tijdens de adolescentie al eens problematisch gedrag vertonen, is gekend. Bij velen ebt dat weg met het ouder worden. Maar er zijn ook leerlingen waar de problematiek gaandeweg ernstiger wordt, waar het grensoverschrijdend gedrag zich frequenter voordoet en die dreigen af te glijden naar een delinquente carrière. Hoe voorkomen we dat? Welke vormen van preventie hebben kans op succes? In dit leerlabo onderzoeken we hoe je het risico op een negatieve spiraal bij leerlingen verkleint. We belichten daarbij de cruciale rol van de binding tussen de leerling en de school.

We tonen ook hoe we actief preventief te werk kunnen gaan met een groep, hoe we daar spelenderwijs en met fun mee aan de slag gaan. Als het dan toch misloopt, kijken we herstelgericht naar het conflict, wordt ingegaan op de noden van slachtoffers, en bieden we iedereen die betrokken is, opnieuw ontwikkelingskansen naar goeie verbindingen.

  • Wat: workshop
  • Voor wie: (zorg)leerkrachten en ondersteuners uit het secundair onderwijs.
  • Prijs: gratis
  • Sprekers: Dieter Burssens (mede-auteur van het boek Turbulente leerlingen) en Tom Van Waterschoot (PROS Mechelen)