ma 7 februari 2022

Leerlabo: 'Rustbox voor secundair onderwijs' (nieuwe datum!)

  • Wat: vorming
  • Prijs: gratis
  • Voor wie: leerkrachten, zorgcoördinatoren, ondersteuners, CLB medewerkers uit het secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs.
  • Spreker: Erik Beke (psychopedagoog, werkt met kinderen/jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Initiatienemer en coördinator Rustbox en Sorrybox.)

De Rustbox is een online-tool waar rustbrengers voor jongeren en hun leerkrachten zijn samengebracht. Daar waar voorganger de Sorrybox gericht was op het bieden van hulpmiddelen en methodieken om te werken aan herstel na een conflict, richt de Rustbox zich preventiever op methodieken en modellen om samen met de jongere “rustig” te worden of blijven.

In het eerste deel worden inzichten rond de werking van het stressbrein in relatie gebracht met probleemgedrag en de dynamiek tussen leerkracht en jongere. Zowel de leerkracht als jongere hebben hun “Window of Tolerance”, een venstertje waarbinnen stressvolle gebeurtenissen of innerlijke spanningen kunnen worden opgevangen. Met de Rustbox wordt een individuele rustplanner opgemaakt waarbij de leerkracht helpt zichzelf en de jongere te reguleren om spanningsopbouw te verlagen en zo terug binnen het “venstertje” van het kalme brein te komen.

In het tweede deel bekijken we samen de rijk gevulde “rust-o-theek”, een verzameling van methodieken die de jongere en de begeleider kan helpen om hun stressniveau te reguleren. Een overgroot deel zijn non-verbale methodieken die de werking van onze hersenstam kunnen stimuleren. We proberen de inhoud af te stemmen op noden en mogelijkheden op de werkvloer en onze dagelijkse praktijk.

Tijdens dit leerlabo:

  • verhogen we onze kennis over de werking van het stress-brein en de “Window of tolerance”
  • maken we kennis met het aanbod van de rustbox en de rust-o-theek
  • leren we werken met de rustplanner en de rust-o-matic
  • leren we manieren om het kalme brein bij het kind in de klas te beïnvloeden

Geïnteresseerd?