do 4 mei 2023

Leerlabo ‘Taalankers – wanneer maken we ons zorgen over tweedetaalverwerving?’

Organisator: SOM-labo vluchtelingen en Centrum voor Taal en Onderwijs
Van 9:00 tot 12:00 - Romaanse poort: lokaal B23

Leerlabo ‘Taalankers – wanneer maken we ons zorgen over tweedetaalverwerving?’

Voor wie? CLB-ankers, logopedisten, zorgcoördinatoren, orthopedagogen, pedagogische begeleidingsdiensten, ondersteuners uit het ondersteuningsnetwerk

Prijs? Gratis

Inschrijven: via de inschrijvingslink

Hoe verloopt de taalontwikkeling bij meertalige kinderen? Wat kunnen we in dat grillig proces als ‘normaal’ zien en wat zijn signalen van een verstoorde taalontwikkeling?

In deze vorming zetten we de krijtlijnen uit van hoe een normale tweedetaalverwerving verloopt en wanneer we signalen zien van een verstoorde taalontwikkeling. Vanuit praktijkvoorbeelden plaatsen we zorgen omtrent de taalverwerving in het zorgcontinuüm en denken we na over hoe we klasleerkrachten kunnen ondersteunen.

In het tweede deel van de vorming gaan we dieper in op communicatie met ouders en verkennen we samen enkele resources die handvaten kunnen bieden.