ma 30 mei 2022

Online focusgroep: taalleren en welbevinden van vluchtelingenkinderen

Uitnodiging

  • Wat: online focusgroep
  • Wanneer: maandag 30 mei, 16.30-17.30 uur
  • Voor wie: zorgcoördinatoren, directies, CLB en beleidsondersteuners in het basis- en secundair onderwijs

Op 27/04 gaf het Steunteam Vluchtelingen het webinar Een veilige welkom voor Oekraïense vluchtelingen op school. De brede opkomst getuigde van een grote betrokkenheid in het Leuvense onderwijs, die we voelden in de boeiende vragen die we kregen. Vragen over hoe je oog kan hebben voor het psychosociaal welbevinden van een vluchtelingenkind, over hoe je in interactie kan gaan met weinig (gedeelde) taal, over hoe je trauma- en cultuursensitief kan werken, kortom vragen over hoe je deze kinderen en jongeren zo goed mogelijk kan ondersteunen op school.

Als Steunteam buigen we ons al enkele jaren over deze vragen op casusniveau. Vanaf september 2022 willen we de uitdaging aangaan om de lijnen die we met schoolse partners uitzetten vanuit een casus rond de thema’s migratie & trauma en taalleren te verbinden met het werken rond deze thema’s op een breder school- en beleidsniveau.

Omdat we een professionaliseringsaanbod willen uitwerken dat zo goed mogelijk beantwoordt aan de noden, hebben we jullie nodig. We geven je graag een inkijk in het voorlopige aanbod en nodigen je uit om hierover in dialoog te gaan: Lijkt je dit een zinvol aanbod? Wat is haalbaar voor jou en/of je schoolteam? Wat zou je graag toevoegen? Wat vind je overbodig?

Ben je directeur, zorgco, beleidsondersteuner of CLB-anker van een Leuvense basis-, okan- of secundaire school? Denk je graag mee na over hoe je op klas-, school- en beleidsniveau kan werken rond psychosociaal welbevinden, het krachtig(er) ondersteunen van taalleren en het versterken van je team in trauma- en cultuursensitief werken?

Schrijf je dan t.e.m. 27 mei in voor onze online focusgroep.

Herbekijk hier het webinar 'Een veilige welkom voor Oekraïense vluchtelingen'. N.B., het afspelen van het webinar blokkeert in sommige organisaties. Het volstaat dan even op een ander device te proberen.