vr 17 december 2021

Online SOM forum LGBTQI+

Online SOM forum LGBTQI+

In een SOM forum bundelen verschillende (Leuvense) partners de krachten om onderwijsprofessionals te verbinden en te inspireren met betrekking tot een actuele onderwijsuitdaging gelinkt aan de missie en speerpunten van SOM. Zo ontstaat er ruimte voor Leuvense onderwijsprofessionals om verder te verkennen, expertise te delen, connecties te leggen en nieuwe uitdagingen te formuleren om verder te bouwen aan hun school van morgen.

In de nasleep van de coronacrisis leggen we dit jaar in de fora de link naar welbevinden van lerenden én onderwijsprofessionals. Vanuit welke invalshoeken kunnen scholen welbevinden versterken? In de SOM fora brengen we verschillende perspectieven rond een bepaald thema aan en verbinden we partners om elkaar hierin te versterken.

LGBTQI+ naar een inclusieve school

 • Wanneer? Vrijdag 17 december (12u30 - 15u)
 • Waar? Online (link naar online omgeving volgt voor deelnemers via mail enkele dagen voordien)
 • Prijs? Gratis.
 • Voor wie? Alle (toekomstige) onderwijsprofessionals die zich (willen) inzetten om een inclusieve schoolcultuur te versterken.

Voelen LGBTQI+ jongeren en leraren en onderwijsprofessionals zich thuis op school? Hoe zou een ideale inclusieve school er kunnen uitzien?

Belgisch onderzoek toont net als internationaal onderzoek aan dat het welzijn van alle scholieren verbetert in scholen met een positieve houding tegenover LGBTQI+-personen en progressieve opvattingen over genderrollen.  

Hoe bouwen we samen aan de school als ideale plek om holebi, trans(gender)- en interseksethema’s bespreekbaar te maken, attitudes bij te stellen en stereotypen te doorbreken?

Laat je inspireren, kom ervaringen en expertise uit jouw school delen en ga naar huis met nieuwe ideeën om jouw school te versterken.

Programma
 • 12u30: welkom
 • 12u40: inleiding
 • 12u50: keynote Jozefien Daelemans
 • 13u20: dialoogtafel naar keuze*
 • 13u55: korte pauze
 • 14u05: dialoogtafel naar keuze*
 • 14u40: call to action voor scholen, SOM en stad Leuven
 • 14u50: afsluitend woordje schepenen Lies Corneillie (gelijke kansen) en Lalynn Wadera (onderwijs en diversiteit)
 • 15u: einde

*Dialoogtafels: met een beperkte groep ga je in gesprek met andere onderwijsprofessionals. Het gesprek wordt gefaciliteerd en gevoed door een LGBTQI+ -expert uit een partnerorganisatie. Er is keuze uit vijf dialoogtafels (voorkeur aan te geven bij inschrijving):

1. Werken aan een inclusief schoolbeleid

Hoe werk je als school in co-creatie met leerlingen, leerkrachten en ouders aan een LGBTQI+-vriendelijke school? We bespreken een globale aanpak en enkele concrete voorbeelden.

Begeleid door Oliver Holz, docent in de Educatieve master in de economie aan de KU Leuven

2. Samen met leerlingen naar een inclusieve werking, zo doen zij het: good practices

Hoe werken Leuvense scholen op dit moment aan een inclusieve werking samen met leerlingen? 2 Leuvense scholen lichten hun keuzes toe en delen hun ervaringen als start voor verder gesprek.

Begeleid door Sint-Pieterscollege en Stroom

3. Van kruispuntdenken naar kruispuntdoen: waar te beginnen?

De superdiverse klas van vandaag brengt een veelheid aan identiteiten met zich mee. De leefwerelden van leerlingen worden ook beïnvloed en gevormd door die (deel)identiteiten en de gemeenschappen waar ze toe behoren. Tegelijkertijd ervaren ze ook vormen van uitsluiting. Hoe navigeer je tussen termen als superdiversiteit en intersectionaliteit en wat betekenen ze nu eigenlijk in de praktijk? En bij welke organisaties kun je terecht? In deze dialoogtafel gaan we verder in op de verschillen tussen de termen en de waarde ervan in de praktijk.

Begeleid door merhaba

4. Aan de slag in de klas met het thema LGBTQI+

Er zijn heel wat methodieken en goede voorbeelden om het LGBTTQI+ thema te behandelen in de klas. Maar wanneer kies je voor welke methodiek? Is het beter om het thema op een indirecte manier te behandelen? Of kies je resoluut voor een getuigenis of een film? Daar gaan we het tijdens deze dialoogtafel over hebben.

Begeleid door çavaria

5. Hoe omgaan met hete hangijzers rond diversiteit in de klas

Leerlingen hebben vaak een stevige mening over diversiteit. Het kan soms best spannend zijn om rond deze thema’s te werken in een klas waarin meningen stevig kunnen botsen door de meervoudige identiteiten die de jongeren zelf ook hebben. Niet alle neuzen staan in dezelfde richting en niet alle visies zijn te verzoenen. En dat hoeft ook niet. Maar hoe kan je ondanks die verschillen toch werken aan een verbindend klimaat zonder in de polariserende valkuil te stappen? Daar gaan we het tijdens deze dialoogtafel over hebben.

Begeleid door çavaria

   Dit forum wordt georganiseerd door Stad Leuven - Dienst diversiteit en gelijke kansen, çavaria, KU Leuven - dienst diversiteitsbeleid en SOM.