De agressiecurve bij moeilijk hanteerbaar gedrag

Situering

Grensoverschrijdend gedrag bestraffen is vaak niet efficiënt. Dit deed een aantal Leuvense scholen die deelnamen aan het Ris-K-project, op zoek gaan naar een andere aanpak. Eén ervan is de aanpak van ACHT.

Het Team ACHT introduceert de methodische aanpak van de agressiecurve: inzicht in het patroon van ontstaan van agressie en in de keuze van interventies in elke fase van de agressiecurve.

Inzicht in de agressiecurve helpt probleemsituaties te hanteren

  • Het ontstaan van agressie vertoont een patroon: een aanleiding die snel kan escaleren en uitmondt in een crisismoment.
  • De agressie op het crisismoment werkt ontladend voor de leerling en de spanning zakt weg.
    De agressie is meestal verbaal, soms fysiek, maar zelden lichamelijk.
  • Daarop volgt de depressie en overheerst een gevoel van gelatenheid bij de leerling. Dit is een goed moment om een gesprek aan te knopen.

De training en coaching van leerkrachten door het Team ACHT is erop gericht:

  • inzicht te verwerven in het patroon, de achtergronden en werking van agressie
  • de handelingsmogelijkheden te verbreden, onderscheiden en aangepast voor elke fase van de agressiecurve.

Meer weten?

Contacteer Benny Leessen van Team ACHT (Agressie, ConflictHantering en Training).

Meer info?