Een schoolbeleid dat regel- en normovertredend gedrag voorkomt

Situering

Alle pedagogische begeleidingsdiensten formuleerden gezamenlijk welk beleid scholen kunnen voeren om met moeilijk hanteerbaar gedrag om te gaan en het te voorkomen. Ze deden dit in de leidraad om scholen sterker te maken in het omgaan met norm- en regelovertredend gedrag, zodat dit niet moet leiden tot definitieve uitsluiting. Ze maken daarbij een radicale keuze die richtinggevend kan zijn voor elke school. De leidraad werd ontwikkeld door het Netwerk Samen tegen schooluitval.

Herstelgericht omgaan met conflicten in een verbindend schoolklimaat

“Een verbindend schoolklimaat is een schoolklimaat waarin iedereen de moeite waard is en wordt gewaardeerd om wie hij is, om wat hij kan en om wat hij doet, binnen zijn eigen mogelijkheden en binnen de afgesproken kaders van de school. De relaties staan daarbij centraal. De school richt zich steeds op het bouwen, behouden en versterken van die relaties omdat relaties de basis zijn voor een gemotiveerd en productief leerproces op school en in de klas. Ongewenst en onaanvaardbaar gedrag van leerlingen probeert de school in eerste instantie aan te pakken door te werken aan de relaties. Evenwaardig aan de relaties, staat een gedisciplineerde en veeleisende aanpak op academisch vlak. De combinatie van een gedisciplineerde en veeleisende aanpak op academisch vlak en een responsieve aanpak, noemen we een autoritatief schoolklimaat (Keppens & Spruyt, 2017). Dit schoolklimaat voorkomt en reduceert probleemgedrag, zoals spijbelen.

De sociale discipline matrix

In deze matrix worden vier basisinvalshoeken zichtbaar van waaruit een school kan werken aan conflicten. De vier invalshoeken zijn gepresenteerd als combinaties van hoge of lage mate van controle met In een verbindend schoolklimaat kiest de school dan ook expliciet voor het herstelgericht benaderen van conflicten.” (p.4 en 5)

Meer weten?

An Hessels, coördinator van het Netwerk Samen tegen schooluitval Vlaams-Brabant

Meer info?

“Wegen naar nieuwe kansen. Leidraad bij de preventie van en omgang met regel- en normovertredend gedrag”, hier online beschikbaar