Herstelgericht aan de slag met de Sorrybox

Herstelgericht aan de slag met de Sorrybox: van sorry-brief tot goedmaakbeleid op school

Situering

Ben je gewonnen voor het herstelgericht aanpakken van conflicten om zo het relationeel netwerk op school te versterken? Wil je er dag in dag uit mee aan de slag? In het Leerlabo van 14 oktober stelde Eric Beke de website Sorrybox voor.

Een schat aan hulpmiddelen voor leerlingen, leerkrachten, begeleiders en leidinggevenden

Leerlingen kunnen zelf op zoek naar de goedmaker die hen goed ligt: ze maken online en stapsgewijs een sorry-boodschap voor iemand, gaande van een sorry-strip of –brief tot een sorry-rap of een sorry-filmpje.

Begeleiders, leerkrachten of ouders die het goedmaakproces met kinderen en jongeren willen ondersteunen kunnen heel gericht zoeken naar tools in functie van leeftijd, soort methodiek en sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau. Alle methodieken worden op hun relevantie beoordeeld, van A tot D.

Begeleiders kunnen ook zelf ‘goedmaakideeën’ suggereren. Zo groeit de databank waaruit je als leerkracht of begeleider kan putten om herstelgericht werken in jouw context vorm te geven.

De Sorrybox kwam er op initiatief van MPC Terbank ism ICOBA (Iedereen Competent in het beheersen van agressie) en SAM (Steunpunt Mens en Samenleving).

Meer weten?

Rond de Sorrybox is een hele vormingsmodule uitgewerkt om het herstelgericht werken binnen de school te bevorderen. Dit vormingspakket kwam er ism de Sorry-academie en wordt georganiseerd door de Survivalacademie voor scholen en door Icoba voor organisaties uit Jongerenwelzijn.

Meer info bij Eric Beke, orthopedagoog.

Meer info?