Hoe krijgen we elke Leuvense leerling betaalbaar online?

De lockdown tijdens de coronacrisis zette een gekend pijnpunt opnieuw in de verf: kwetsbare gezinnen en jongeren beschikken maar beperkt of helemaal niet over een computer. Op die manier mislopen ze allerlei online diensten en dreigen ze de digitaliseringsgolf te missen.

Vanuit die acute nood startten SOM en de stad Leuven in maart 2020 samen het ‘corona-laptopproject’ op. In totaal werden ruim 600 toestellen verdeeld, naar leerlingen uit Leuvense scholen en naar kwetsbare Leuvenaars toe. De laptops werden geschonken of gesponsord door bedrijven en particulieren, en door enthousiaste ICT-coördinatoren en vrijwilligers opgefrist. De actie haalde het Journaal, Karrewiet en ROB.

In dezelfde periode zetten ook andere actoren zich in om aan diezelfde hardware-nood tegemoet te komen: op het niveau van Vlaanderen, binnen bepaalde buurten of gericht op specifieke doelgroepen.

Het geheel van acties lijkt op het eerste zicht geslaagd om aan de acute nood te voldoen. Maar zo’n injectie van toestellen biedt maar een gedeeltelijke en tijdelijke oplossing, en allerlei organisaties die náást elkaar hetzelfde doen: dat kan efficiënter…

Labo lapt(er)op!

Met dit labo willen we een antwoord geven op de vraag hoe we elke kwetsbare Leuvenaar en elke Leuvense leerling betaalbaar en efficiënt online krijgen. Enerzijds is er die nood aan toegang tot hard- en software, internetconnectie en ondersteuning. Aansluitend willen we dit koppelen aan digitalisering in de brede zin: hoe kunnen we de digitale vaardigheden van onze leerlingen en burgers versterken?

Deelvragen gaan dan over werkbare organisatiemodellen, financiering, afbakening van de doelgroep, toekenningscriteria, rol van de partners, duurzaamheid, ...

Wat mag je verwachten?

In dit labo brengen we partners samen die een rol kunnen spelen in dit potentieel sterk maatschappelijk verhaal: onderwijs, publieke instellingen, middenveld, industrie en het lokale bestuur. We leren van elkaar en we zoeken samen naar duurzame oplossingen.

Op korte termijn (najaar 2020) hopen we tot een samenwerkingsmodel te komen waarbij elke partner vanuit zijn eigen logica en kracht kan bijdragen aan de vraag naar toegang tot hardware, software, connectie en ondersteuning. We geven onszelf wat meer tijd om na te denken over hoe we tegelijkertijd de digitale vaardigheden van onze doelgroepen kunnen versterken.

Twee stevige grote uitdagingen om het Leuvense ecosysteem nog wat sterker en inclusiever te maken... Heel erg welkom om hier mee je schouders onder te zetten!

Planning

Onze eerste labo-bijeenkomst plannen we op woensdag 16 september (14-16u), online

Tot eind 2020 willen dan ongeveer om de drie weken (al dan niet virtueel) samenkomen, in de hoop snel resultaat te behalen. Daarna bekijken we wat er nog op de plank ligt en hoe we ons daarop organiseren.

Wil je graag meedenken of -doen?

We contacteren zelf sowieso al een aantal mogelijke partners voor dit labo, maar iedereen die denkt te kunnen bijdragen is welkom! Stuur daarvoor een mailtje naar Sander Van De Poel en Aron De Hondt: zij laten je weten waar en wanneer je best aansluit.

Laat het ons weten!