Hoe kunnen we zerotolerantie tegen schooluitval waarmaken?

Heel wat jongeren dreigen uit de boot te vallen binnen onderwijs. Zij hebben het moeilijk met zichzelf, thuis of in de klas en op school:

 • hun relaties met leerkrachten en/of andere leerlingen lopen moeilijk

 • zij zijn na uitsluiting in een vorige school op zoek naar een nieuwe school

 • zij lopen het risico zonder diploma de school te verlaten en hebben daardoor weinig kans op goed werk

Wat als

 • schoolteams door professionalisering hun draagkracht verhogen?

 • de regio een onderwijsaanbod heeft op maat van elke leerling?

 • ouders en school elkaar vinden en versterken in hun gedeelde zorg?

 • scholen onderling expertise delen in een netwerk met steun van CLB’s en partners uit welzijn?

1. Labo zerotolerantie tegen schooluitval

Onder het speerpunt ‘Iedereen aan boord’ creeërt dit SOM-labo een duurzame uitwisseling tussen het Leuvens onderwijs en partners uit andere domeinen die vertrouwd zijn met deze thematiek.

Hoe pakken we dat aan?

Door een sterke focus te hanteren: het versterken van de draagkracht van leerkrachten en schoolteams in het omgaan met interactieproblemen.

Hierbij hanteren we de volgende hefbomen om tot volgende realisaties te komen:

 • expertise samenbrengen, uitwisselen en zien waar we de krachten kunnen bundelen en waar er leemtes zijn

 • ontwikkelen en verspreiden van deze expertise naar het onderwijsveld

 • stad Leuven adviseren bij haar stimuleringsbeleid, na afstemming tussen de initiatieven in de regio

Partners

Onderwijs

Ondersteuning onderwijs

Welzijn

Brug onderwijs – welzijn

Lokale overheid

 • Stad Leuven (diversiteit, onderwijs, preventie)

Opleiding

2. Leerlabo's

Wat?

Tijdens het schooljaar 2018-2019 organiseren we drie leerlabo's over verbindend werken bij moeilijk begrijpbaar gedrag. De labo's zijn een samenwerking tussen het Centrum voor Leerzorg (CLZ) en het Lerend netwerk Ris+K Leuven

De leerlabo's worden begeleid door experten uit verschillende sectoren. 

De labo’s behandelen uiteenlopende thema’s rond moeilijk begrijpbaar gedrag. We spelen daarbij in op de vragen en noden van scholen en het aanbod van de partners.

Voor wie?

Voor iedereen uit de onderwijssector (leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, directieleden, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers …) en uit de welzijnssector. 

Inschrijven voor een van de leerlabo's?

We hebben je er graag bij! Bekijk welke leerlabo's op de agenda staan en schrijf je in via de activiteit.

Agenda