Hoe maken we het Leuvense onderwijs volledig racismevrij tegen 2020?

Organisaties, kinderen en leerkrachten bezaaiden de trappen van het Leuvense stadhuis met "steentjes" die ze willen bijdragen aan Leuven zonder racisme

Op 21 maart 2018 trad Leuven toe tot het Europees netwerk van Steden tegen Racisme (ECCAR). Ten laatste tegen 2020 wil Leuven volledig racismevrij zijn. Ook onderwijs speelt hierin een cruciale rol.

Labo 'Leuvense scholen zonder racisme'

Ook onderwijs zal een concreet actieplan uitrollen voor de komende twee jaar.

Hoe? 

De beste ambassadeurs zijn leerlingen/studenten zelf!

Op school zitten kinderen en jongeren met verschillende achtergronden. In die omgeving ontstaan soms misverstanden, misplaatste verwachtingen en zelfs discriminatie.

Daar willen wij samen met Leuvense scholieren iets aan doen. Wat gebeurt er in hun klas of aula? Hoe kijken zij naar zichzelf en anderen? Wat kunnen we samen doen om discriminatie en racisme in het Leuvens onderwijs tegen te gaan?

In najaar 2018 zetten we een experiment op, waarbij we vertrekken vanuit de belevingswereld van jongeren zelf. 

Ben jij of ken jij een leerling of student in Leuven die mee wil zoeken naar een antwoord op die vragen?

Ben je leerkracht, directeur, instroombegeleider, leerlingbegeleider of academicus en wil je graag mee je schouders zetten onder dit labo? 

Stuur ons een mailtje!

Op de hoogte blijven van de andere labo's en activiteiten van SOM? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.