Hoe ondersteunen we kinderen met een vluchtelingenachtergrond?

Onderwijs speelt een grote rol als het gaat om maatschappelijke integratie. Daarbij kunnen veel vragen ontstaan:

  • Hoe creëer je een goed onthaal van vluchtelingen bij jou op school? 
  • Hoe ga je als leerkracht om met het traumatisch verleden van een kind? 
  • Een duurzaam vluchtelingenbeleid voor je school: hoe pak je dat aan?

Labo VLUCHTELINGEN

SOM bracht allerlei partners uit onderwijs, vrije tijd en psychosociale hulpverlening samen. Zo biedt labo VLUCHTELINGEN een antwoord op drie specifieke behoeften:

1. Leerlabo's 

Leerlabo's zijn maandelijkse workshops rond een wisselend thema, begeleid door experten uit het veld. 

Thema's die al aan bod kwamen:

  • onthaal van vluchtelingen op school
  • positief omgaan met meertaligheid
  • alfabetiseren

Benieuwd naar de komende leerlabo's? Hier vind je een overzicht!

Voor wie? 

Iedereen welkom! Leerkrachten, zorgcoördinatoren, directieleden, pedagogische begeleiders, CLB-medewerkers,... 

Waar en wanneer? 

Iedere laatste woensdag van de maand in OPEK van 13u - 15u30. 

Inschrijven voor een van de leerlabo's?

We hebben je er graag bij! Bekijk welke leerlabo's op de agenda staan en schrijf je in via de activiteit.

Agenda

 

2. Steunteam Vluchtelingen

"Achmed is 7 jaar oud. In de klas schrijft hij zijn cijfers en letters in de verkeerde richting. De Juf wijst hem erop. Hij blokkeert, gooit zijn pen weg en loopt de klas uit. Dit is zeker niet de eerste keer dat hij zo sterk reageert."

Het Steunteam Vluchtelingen komt in actie rond jouw specifieke casus.

Drie experten uit verschillende sectoren analyseren je casus. Vervolgens nemen ze contact met je op en bekijken jullie samen de mogelijke stappen.

  • Ze houden rekening met de noden van zowel kind, klas als school
  • Ze richten waar nodig samen met jou, CLB, zorgcoördinator, directie, etc een duurzaam zorgnetwerk

Voor wie? 

Iedereen uit het basisonderwijs of uit OKAN kan een beroep doen op het aanbod van het Steunteam Vluchtelingen. 

Heb je een specifieke vraag of situatie waar je als school of leerkracht geen antwoord op weet? Voel je je onzeker in de omgang met één van je kinderen ?

Neem contact op met Steunteam Vluchtelingen!

Nadat je het aanvraagformulier hebt ingevuld, contacteren ze jou zo snel mogelijk. 

Vul het aanmeldingsformulier in

 

3. Professionaliseringstraject

Tenslotte is er de mogelijkheid om een schoolbreed professionali-seringstraject op te starten. Gedurende 1 jaar begeleiden experten uit het veld je basisschool met het uitrollen van een divers en duurzaam beleid rond integratie van vluchtelingen op school. Ze leiden eerst een kernteam op dat later de collega’s opleidt.

Momenteel lopen er professionaliseringstrajecten op 6 Leuvense basisscholen tot eind 2018.

Meer weten over het professionaliseringstraject?

De huidige trajecten lopen af in december 2018. Wil je al meer weten over mogelijke nieuwe trajecten? 

Stuur ons een mailtje!

 

 

Extra documentatie

Even terugblikken? Meer weten? Klik hier voor presentaties, studies en foto's van voorgaande leerlabo's en studiedagen.

 

Dit labo wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners