Hoe versterken we de studiekeuze van basis naar secundair?

  • Kunnen we de 12-jarige Mimoun al op weg helpen naar haar droom als theatermaakster?
  • Vanaf wanneer begin je als leerkracht rond studiekeuze te werken?
  • Kunnen we kansarme ouders meer betrekken bij de studiekeuze van hun kind?

Labo studiekeuze met sociale mix

De stap naar het middelbaar is een grote. Labo studiekeuze met sociale mix wil graag die keuze versterken vanuit de leerling zelf. Waar zijn de talenten en interesses en naar welke secundaire school leidt dat?  

Wat doet het labo? 

Het labo onderzoekt op welke specifieke vlakken we kunnen bijdragen aan een betere studiekeuzebegeleiding tussen basis en secundair:

  • Leerkracht -  leerling

Kennen we onze leerlingen genoeg? Weten we wat ze willen? Zien we wat ze kunnen? Kunnen we vóór het zesde leerjaar al met hen rond studiekeuze werken? (...)

  • Leerkracht basis - leerkracht secundair

Hoe houden we BaO-leerkrachten op de hoogte van het actuele aanbod binnen SO? Hoe zorgen we ervoor dat ze neutrale info krijgen over alle netten heen? Wat kunnen we doen om beide partijen vaker bij elkaar op bezoek te krijgen? (...)

  • Leerkrachten - ouders

Schatten we de invloed van –in het bijzonder kansarme- ouders op de keuze van hun kinderen juist in? Hoe kunnen we hen beter begeleiden en informeren? Hoe brengen we onze werelden dichter bij elkaar? (...)

Wil je graag op de hoogte blijven?

Wil je uitgenodigd worden voor een toekomstige activiteit rond studiekeuzebegeleiding? Heb je zelf iets te delen?

Laat het ons weten!

Stuur ons een mailtje!

Meer info over studiekeuze van basis naar secundair? Neem een kijkje op www.vanbasisnaarsecundair.be