Hoe ondersteunen we kinderen met een vluchtelingenachtergrond?

Onderwijs speelt een grote rol als het gaat om maatschappelijke integratie. Daarbij kunnen veel vragen ontstaan:

  • Hoe creëer je een goed onthaal van vluchtelingen bij jou op school?
  • Hoe ga je als leerkracht om met het traumatisch verleden van een kind?
  • Een duurzaam vluchtelingenbeleid voor je school: hoe pak je dat aan?

Labo vluchtelingen

SOM bracht allerlei partners uit onderwijs, vrije tijd en psychosociale hulpverlening samen. Zo biedt het SOM-labo vluchtelingen een antwoord op drie specifieke behoeften:

vluchtelingen trajecten

1. Leerlabo's

In het schooljaar 2017 - 2018 en 2018 - 2019 organiseerden we tal van leerlabo's, of ook wel maandelijkse workshops rond een wisselend thema, begeleid door experten uit het veld.

Thema's die al aan bod kwamen:

  • onthaal van vluchtelingen op school
  • positief omgaan met meertaligheid
  • alfabetiseren

Heb je interesse in een specifiek thema rond vluchtelingen of wil je zelf een leerlabo organiseren? Laat het ons weten en we bekijken wat mogelijk is!

2. Steunteam Vluchtelingen

"Achmed is 7 jaar oud. In de klas schrijft hij zijn cijfers en letters in de verkeerde richting. De juf wijst hem erop. Hij blokkeert, gooit zijn pen weg en loopt de klas uit. Dit is zeker niet de eerste keer dat hij zo sterk reageert."

Het Steunteam Vluchtelingen komt in actie rond jouw specifieke casus.

Drie experten uit verschillende sectoren analyseren je casus. Vervolgens nemen ze contact met je op en bekijken jullie samen de mogelijke stappen.

  • Ze houden rekening met de noden van zowel kind, klas als school
  • Ze richten waar nodig samen met jou, CLB, zorgcoördinator, directie, etc een duurzaam zorgnetwerk in
Portretten vluchtelingen

Voor wie?

Iedereen uit het basisonderwijs of uit OKAN kan een beroep doen op het aanbod van het Steunteam Vluchtelingen.

Heb je een specifieke vraag of situatie waar je als school of leerkracht geen antwoord op weet? Voel je je onzeker in de omgang met één van je kinderen ?

Neem contact op met Steunteam Vluchtelingen!

Nadat je het aanvraagformulier hebt ingevuld, contacteren ze jou zo snel mogelijk.

3. Professionaliseringstraject

Tenslotte is er de mogelijkheid om een schoolbreed professionaliseringstraject op te starten. Gedurende 1 jaar begeleiden experten uit het veld je basisschool met het uitrollen van een divers en duurzaam beleid rond integratie van vluchtelingen op school. Ze leiden eerst een kernteam op dat later de collega’s opleidt.

Momenteel lopen er professionaliseringstrajecten in een tiental Leuvense basisscholen tot eind 2020.

Meer weten over het professionaliseringstraject?

Wil je meer weten over mogelijke nieuwe trajecten?

Extra documentatie

Even terugblikken? Meer weten? Klik hier voor presentaties, studies en foto's van voorgaande leerlabo's en studiedagen.

Dit labo wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende partners