LSCI: een alternatief voor straffen

Grensoverschrijdend gedrag bestraffen is vaak niet efficiënt. Dit deed een aantal Leuvense scholen die deelnamen aan het Ris-K-project, op zoek gaan naar een andere aanpak. Eén ervan is LSCI.

Inzicht in de conflictcyclus vormt het startpunt voor het werken met Life Space Crisis Intervention (LSCI): crisisinterventie in de school die de leefwereld is van de leerling.

De conflictcyclus helpt moeilijk hanteerbaar gedrag begrijpen

De conflictcyclus brengt het proces in beeld dat leidt tot grensoverschrijdend gedrag.
Inzicht hierin helpt de vicieuze cirkel te doorbreken waarin de negatieve reacties van medeleerlingen en leerkrachten op het gedrag van de leerling de stress bij de leerling verhogen en daarmee ook de kans op nog meer grensoverschrijdend gedrag.

Meer vaardigheid van leerkrachten en begeleiders in het grip krijgen op crisissituaties vermindert sterk het optreden van grensoverschrijdend gedrag. De ervaring leert dat leerkrachten door deze aanpak weer graag les geven, zich gesteund voelen en meer veerkracht verwerven.

De aanpak vanuit LSCI helpt ook leerlingen om te groeien:

Maar het belangrijkste is wat het betekent voor de jongeren zelf. Zij zitten vaak met veel verdriet, stress, pijn en onmacht. Dankzij de intense begeleiding die wij hun bieden, (…)leren ze dat ze die negatieve gevoelens niet alleen kunnen uiten in destructief gedrag, maar ook onder woorden kunnen brengen. Ongelofelijk hoeveel veerkracht jongeren soms hebben. Dat wij hen daarbij kunnen helpen: dat is de mooiste beloning.

Wim Hanssens uit Ris-K-project Leuven, p.12

Meer weten?

Leerkrachten en leerlingenbegeleiders kunnen training in LSCI volgen.
Meer informatie: http://doca-lsci-leuven.be

Meer info?

  • RisK-project Leuven. Waar onderwijs en welzijn elkaar vinden. P.9 e.v.
  • N.J. Long M.M. Wood F.A. Fecser (200314)Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties. Life Space Crisis Intervention. LannooCampus. 292 pp
  • Samenvatting: LSCI. Dit is een samenvatting van het boek Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties. Stuvia. 36 pp