Over SOM

De toekomst van onderwijs is samen. Dat is waar SOM in gelooft. Iedereen, van kleuter tot hoger onderwijs, draagt in dit Leuvens onderwijsnetwerk zijn steentje bij. Want alleen samen komen we tot duurzame oplossingen voor concrete uitdagingen uit het onderwijsveld.

  Wie is SOM?

  SOM is een netwerk van onderwijsmakers, onderwijsondersteuners en de stad Leuven. We willen samen innoveren in onderwijs zodat elke lerende een plek heeft en uitgedaagd wordt om de eigen talenten maximaal te ontplooien en in te zetten.

  We focussen daarbij op 3 speerpunten

  1. Iedereen aan boord van kleuter tot hoger onderwijs,
  2. welbevinden en betrokkenheid van alle onderwijsverstrekkers stimuleren
  3. diversiteit als kracht inzetten

  Lees hier de missie van SOM.

  SOM staat voor mensen verbinden. Verbinden om samen te dromen, ervaringen te delen en straffe ambities in het onderwijs waar te maken.

  Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven

  Hoe brengen we innovatie?

  SOM structuur

  1. Labo's als experimenteerruimte

  Een labo brengt professionals uit verschillende beleidsdomeinen samen rond een thema uit het onderwijsveld. Labo's vertrekken vanuit een duidelijke behoefte, kennen een beperkt tijdpad en genereren concrete resultaten. Ze geven maximaal ruimte aan durven en proberen, met alle partners samen en ieder vanuit de eigen kracht.

  Labo's zijn plekken waar je vrij kan denken en spreken. Kan dialogeren en uitproberen. Waar je steun krijgt voor je dappere pogingen om het anders te doen. En applaus voor iedere keer je poging strandt. Ploeteren is het zeker. Maar dat doen we graag samen. En met goesting. Bruisende goesting om die stappen te zetten naar een beter onderwijs voor morgen. 

  2. SOM-regie als inspirator

  De regiegroep bestaat uit een 10-tal professionals uit diverse organisaties en scholen. Zij komen regelmatig samen om de werking van SOM, haar raad en haar labo’s te inspireren, partners uit het veld te verbinden en te ondersteunen met expertise en netwerking.

  We komen regelmatig samen om de voordelen van de SOM netwerkstructuur te valideren. Iedereen aan tafel kijkt naar onderwijs met een iets andere bril. Die interactie en constant bijsturen maakt van SOM een dynamisch netwerk dat tegelijk open staat voor innovatie én structuur aanbrengt in haar oplossingen

  Over SOM header

  3. SOM-raad als ondersteuner

  De SOM-raad is het besluitvormingsorgaan van SOM. De raad bestaat uit een 25-tal directeuren en afdelingshoofden van verschillende organisaties en scholen in Leuven. Ze komen vier maal per jaar samen om innovatieve experimenten te stimuleren, het netwerk te verbreden en te verdiepen, en de 3 speerpunten van SOM te bewaken.

  Op de hoogte blijven van onze labo's, activiteiten en netwerkevents?

  Volg ons ook op Facebook voor de laatste nieuwtjes, foto's en informatie!

  SOM maakte recent een filmpje waarin de toekomstvisie van verschillende actoren in het onderwijs duidelijk worden.

  Samen maken we de Future of Education!