Preventief klasklimaat bevordert samenwerken

Situering

Het Centrum voor Leerzorg engageerde twee ondersteuners uit de ondersteuningsnetwerken om hun expertise te delen met leerkrachten en begeleiders in het leerlabo van 19 januari 2019. Zij geven een inkijk in de wijze waarop ondersteuners een schoolteam trachten te ondersteunen bij een vraag rond ernstige gedragsproblemen.

Positief klasklimaat voorkomt moeilijk hanteerbaar gedrag van leerlingen

De uitbouw van integrale zorg maakt dat zich minder gedragsproblemen voordoen. Indien we in de klas een positief, veilig en rijk leerklimaat creëren komen leerlingen sneller tot betekenisvol leren. In een klas leren kinderen van elkaar maar ook met elkaar. Om dit goed te laten verlopen, is het nodig dat kinderen zich goed voelen in de klas. De zorg voor het klasklimaat is een onderdeel van de basiszorg voor alle leerlingen. Daarnaast hebben sommige leerlingen gepaste maatregelen nodig in verhoogde zorg en uitbreiding van zorg.

Hefbomen voor goed school- en klasmanagement:

 • structuur in de tijd
 • structuur in de ruimte
 • structureren van lessen
 • speelplaatsinvulling

Hefbomen voor een positief leefklimaat

 • Groepsdynamisch proces

Groepen maken steeds een aantal fases van groepsvorming door. Deze fases vinden plaats in elke groep, dus ook in jouw klas. In deze fases worden de rollen verdeeld en de invloed op elkaar bepaald.

 • Beloningssystemen

Een straf of beloning is makkelijk te hanteren als het kind effectief zijn gedrag wijzigt. Maar bij een escalatie laat de tool ons in de steek. We moeten onze vaardigheden in pro-actief handelen verbreden. Dat is precies waar de grondhouding van Nieuwe Autoriteit op geënt is: “wees de straf vóór”.

 • Timeout

Time-out is het kind gedurende korte tijd apart zetten als het ongewenst gedrag stelt. Dit kan escalatie voorkomen, maar kan ook preventief gebruikt worden!

 • Handelingsgericht werken

Samen zoeken naar wat dit kind in deze situatie bij deze leerkracht nodig heeft en dat dan ook mogelijk maken.

 • Aanpak moeilijk hanteerbaar gedrag
  • Conflictcyclus (zie fiche “LSCI: een alternatief voor straffen”)
  • Geen machtsvertoon, geen escalatie (zie fiche “De agressiecurve bij moeilijk hanteerbaar gedrag”)
 • Aandacht voor herstel

Ik kan je niet verplichten te doen wat ik zeg, maar ik zal wel weerstand blijven bieden tegen negatief gedrag.

Meer weten?

Neem contact op met Sigrid Vangoidsenhoven, Centrum voor Leerzorg

Meer info?