Privacy policy

Samen Onderwijs Maken stelt je privacy op prijs. We verzamelen dus niet zomaar jouw gegevens en willen transparant communiceren over wat we al dan niet met jouw gegevens doen. Klaar? Start!

Wie is Samen Onderwijs Maken?

Samen Onderwijs Maken (SOM) heeft haar maatschappelijke zetel op Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven en valt juridisch onder vzw DiversLeuven (geen BTW-nummer). SOM kan je per e-mail bereiken op hallo@samenonderwijsmaken.be.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Als je onze website gewoon bezoekt verzamelen we geen persoonlijke gegevens.

Als je ons een vraag stelt, ons een opdracht geeft of solliciteert bij ons, zullen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en bijhouden. Hier vertellen we je om wat voor gegevens het gaat, waarvoor we ze gebruiken en hoe lang we ze bijhouden:

Voornaam en achternaam & Adresgegevens

Nogal logisch. Enkel zo zijn we zeker dat we aan de juiste persoon antwoorden als je ons een vraag stelt, wie er bij ons solliciteert, en met wie we te maken hebben als we een contract sluiten. We slaan deze informatie op in ons klantenbestand.

Gegevens van je bedrijf

Zolang we samenwerken hebben we deze informatie natuurlijk nodig en zullen we die ook bijhouden. We zullen de informatie ook daarna bijhouden, tenzij je ons laat weten dat je dit niet meer wil. In dat geval zullen we de informatie in principe verwijderen uit onze bestanden, tenzij we dat (nog) niet mogen omdat we een wettelijke verplichting hebben om bepaalde informatie bij te houden (bv. onze facturen, die moeten we bijhouden, en daar staan jouw gegevens natuurlijk op).

Telefoonnummer

Zo kunnen we je makkelijk contacteren. We contacteren je in principe enkel telefonisch om te antwoorden op een vraag die je ons stelde, wanneer we met een opdracht voor je bezig zijn, of in het kader van een sollicitatieprocedure. Als we denken dat we een erg goed aanbod hebben voor jou, zullen we je uitzonderlijk óók telefonisch contacteren.

E-mailadres

Je e-mailadres gebruiken we om exact dezelfde redenen. Daarnaast is het ook mogelijk dat we je e-mailadres gebruiken om je een nieuwsbrief te sturen. Hoewel we je sowieso niet zullen overstelpen met nieuwsbrieven, begrijpen we het als je dit soort e-mails liever niet ontvangt. Je mag ons dat altijd laten weten of je kan je ook uitschrijven voor nieuwsbrieven via de “unsubscribe” link onderaan elke nieuwsbrief.

Zolang we samenwerken hebben we je telefoonnummer en e-mailadres natuurlijk nodig en zullen we die ook bijhouden in ons klantenbestand. We zullen de informatie ook daarna bijhouden, tenzij je ons laat weten dat je dit niet meer wil.

Informatie van sollicitanten

Als je bij ons solliciteert bevat je motivatiebrief en je CV wellicht nog heel wat andere persoonlijke gegevens. We slaan je contactgegevens, je motivatiebrief en je CV op in ons bestand met mogelijke kandidaten, en kunnen je ook in de toekomst telefonisch of per e-mail contacteren als we denken dat er een positie op jouw maat vrijkomt. We zullen jouw gegevens bijhouden tot op het moment dat je ons vraagt deze gegevens uit onze bestanden te verwijderen.

Als je wil dat we jou énkel contacteren in verband met de positie waarvoor je solliciteert mag je ons dat laten weten. In zo’n geval zullen we je gegevens enkel bijhouden voor de duur van het selectieproces van de functie waarop je solliciteerde.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je mag gerust zijn: we doen wat nodig is om jouw persoonlijke gegevens ook echt persoonlijk te houden! Daarom nemen we allerlei beveiligingsmaatregelen, die zowel technisch (bv. SSL waar mogelijk) als organisatorisch (bv. doelgebonden toegangsbeveiliging) van aard zijn.

Geven we anderen toegang tot je gegevens?

We zullen je gegevens nooit verkopen aan een andere partij! We maken wel gebruik van de diensten van bepaalde verwerkers met wie we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten:

  • We maken ook gebruik van Google Drive, waar we een bestand per klant bijhouden om de opvolging van de projecten die we voor onze klanten uitvoeren te verzekeren (in dat mapje zit bijvoorbeeld de afgesproken timing, de aangeleverde teksten en de meeting notes, maar misschien ook bepaalde persoonlijke gegevens zoals namen en adressen).

  • Voor nieuwsbrieven maken we gebruik van Emeel (via Campaign Monitor).

Google heeft servers in de Verenigde Staten en het is dus mogelijk dat bepaalde informatie daar wordt opgeslagen. Als dat zo is, dan gebeurt dat steeds onder het EU/VS privacy shield, zodat je persoonlijke gegevens niet minder goed beschermd zijn als wanneer ze in Europa zouden worden opgeslagen.

Plaatst SOM cookies?

Een cookie is een heel klein tekstbestandje bestaande uit letters en cijfers dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen in het geheugen van je browser en je kan ze altijd wissen. Je kan je je browser ook zo instellen dat cookies niet worden geplaatst.

Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier trouwens uitgelegd voor de meest gebruikte browsers:

Jouw rechten

Wil je weten over welke gegevens wij precies beschikken, wil je je je gegevens wijzigen of ons vragen om je gegevens te verwijderen uit onze systemen? Dat kan. Je hebt volgens de geldende privacywetgeving trouwens ook recht op “beperking van verwerking”, “recht van bezwaar” en “recht op overdraagbaarheid”, maar dat is allemaal wat complexer. Je vindt hierover meer informatie op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.