Samenwerking tussen school en ouders verbeteren

Kinderen leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken voelen bij de school. (…) Goede communicatie draagt ook bij aan een schoolcultuur waarin leerkrachten en ouders zij aan zij staan. Dit is gunstig voor het werkplezier van leerkrachten en het vertrouwen van ouders in de school (…).

Hoofdstuk 5 Constructief communiceren met ouders, p. 121, PAMEIJER e.a. (2009), infra geciteerd

Hefbomen voor de samenwerking tussen school en ouders

Dikwijls wordt gedacht aan sociaal-economische kenmerken van het gezin zoals inkomen, beroep en opleiding van de ouders. Hieraan kan je als school niets veranderen. De invloed van deze factoren op de schoolresultaten is bovendien ook beperkt!

De grootste invloed op de schoolresultaten gaat uit van de thuissituatie (of de sfeer thuis). En dit is wel vatbaar voor beïnvloeding!

Bied daarom ouders vorming en trainingsprogramma’s aan die gericht zijn op het verbeteren van de thuissituatie. De school kan deze vorming zelf aanbieden, of hiervoor samenwerken met de oudervereniging of andere externe aanbieders. Gezien de beperkte mogelijkheden van de school binnen het kader van haar andere opdrachten, kan de school zich best richten op het aantrekken van een gericht aanbod.

Er zijn drie basiselementen van de thuissituatie die de hefbomen vormen voor het verhogen van de schoolresultaten:

1. Communicatie over school: interesse van ouders in het schoolwerk van hun kinderen en de communicatie hierover. Dit uit zich in drie aspecten:

 • Ouders bespreken regelmatig en systematisch het huiswerk met hun kinderen
 • Ouders stimuleren hun kinderen om het huiswerk te maken
 • Ouders bieden hun kind hulp bij het maken van het huiswerk

2. Supervisie van ouders op het gedrag thuis van hun kinderen, onder meer toezien op:

 • de tijd besteed aan huiswerk
 • wanneer de kinderen thuiskomen van school en wat zij na school doen
 • hoeveel de kinderen televisiekijken, met computer of smartphone bezig zijn

3. Het belangrijkste basiselement van de thuissituatie: verwachtingen en opvoedingsstijlen van ouders:

 • Hoge maar ook realistische verwachtingen van ouders en het beeld dat leerlingen hebben van de verwachtingen van hun ouders, beïnvloeden de leerprestaties.
 • De wijze waarop deze verwachtingen worden overgebracht, de opvoedingsstijl, is hierbij van cruciaal belang. Men maakt een onderscheid tussen autoritaire, tolerante en democratische opvoedingsstijl.

De democratische opvoedingsstijl verdient de voorkeur en is gekenmerkt door:

 • Hartelijkheid van de ouders
 • Consequente regels opgesteld met inbreng van de kinderen
 • Geen strenge straffen, maar consequenties die met weinig of geen negatieve emotie worden uitgevoerd

Meer weten?

Informeer bij de ouderkoepelvereniging van je net of bij een vormings- en/of ondersteuningsaanbod hebben dat gericht is op deze factoren. Zij kunnen je misschien ook helpen oriënteren in het bestaande externe aanbod. (Contactgegevens vind je op de website van onderwijs.)

Meer info?

 • MARZANO R., e.a. (2012, 2013) Wat werkt op school. Beknopte uitgave. Elf factoren die tot betere leeropbrengsten leiden. Bazalt Educatieve Uitgaven. ISBN 978-94-6118-051-3, p. 37 – 39
 • MARZANO R. (2007, 2012) Wat werkt op school. Research in actie. Meta-analyse van 35 jaar onderwijsresearch direct toepasbaar in beleid en praktijk. Bazalt Educatieve Uitgaven. ISBN 978-94-6118-143-5, p. 199 – 124.
 • PAMEIJER e.a. (2009) Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam. Samen met collega’s, leerlingen en ouders aan de slag. Leuven: ACCO