SOM-missie

SOM draagt, als dynamisch netwerk van relevante actoren, bij aan inspirerend onderwijs, aan het delen van kennis en expertise, en aan het ontwikkelen van vernieuwende praktijkvoorbeelden.

Joost Lowyck, emeritus professor KULeuven

SOM is een netwerk van onderwijsmakers, onderwijsondersteuners en de stad Leuven. We willen samen innoveren in onderwijs zodat elke lerende een plek heeft en uitgedaagd wordt om de eigen talenten maximaal te ontplooien en in te zetten.

SOM bundelt krachten en maakt het verschil door haar unieke samenwerking van kleuterschool tot hoger onderwijs.

  • Onderwijsmakers zijn de partners die onderwijs verstrekken onder de organisatorische en juridische verantwoordelijkheid van diverse schoolbesturen.

  • Onderwijsondersteuners zijn de partners van de onderwijsmakers voor wie het onderwijs de hoofdfocus is.

  • Samen innoveren: we gaan ervan uit dat innovatie door samenwerking versterkt kan worden.

  • Eigen talenten maximaal ontplooien en inzetten: onderwijs dat erop gericht is elke lerende alle kansen te geven om de allerbeste versie van zichzelf te worden (individueel) en daardoor de kans krijgt om een volwaardige plek op te nemen in de samenleving (structureel).

In Leuven kennen we de unieke situatie dat kleuter, lager, secundair, buitengewoon en hoger onderwijs samen aanwezig zijn. Het zoeken naar de kracht van samenwerking en de meerwaarde van deze samenwerking is wat SOM leidt tot Samen Onderwijs Maken.

Danny Pyls, Coordinerend directeur KSLeuven