De wereld gaat door een woelige periode. Ook in het onderwijs zorgt corona voor beroering. Door de maatregelen verdwijnen schoolse vanzelfsprekendheden. Dit leidt ertoe dat we met een andere bril naar het onderwijs kijken. Mensen zoeken creatieve oplossingen voor problemen die zich nooit eerder voordeden. Er wordt veel geschakeld en er wordt veel geleerd. Hieruit komen ongetwijfeld waardevolle inzichten. Het lijkt een goed idee om deze nieuwe perspectieven vast te grijpen en eruit te leren. SOM 100(0) wil daarom samen met het hele onderwijsveld 1000 ervaringen verzamelen over onderwijs in deze periode. We willen met deze ervaringen ook aan de slag gaan. We willen ze delen met het grote publiek, erover in gesprek gaan, onderzoeken en leren voor de toekomst.

Ben je leraar, student, kleuter, docent, onderzoeker, directeur, ouder, leerling, CLB-begeleider, zorgleerkracht, professor, cursist of gewoon geïnteresseerde, schrijf dan zeker mee aan dit waardevol verhaal. 10 weken lang vuren we tien vragen over de betekenis van onderwijs in tijden van corona op jullie af. Jouw kleine of grote input is een belangrijk deel van het groot geheel. Deel jouw ervaring via onze website www.som1000.be.

Breng SOM100(0) in je school en klas

Met SOM 100(0) willen we zoveel mogelijk stemmen uit het onderwijsveld laten weerklinken. Daarvoor hebben we enthousiaste leerkrachten nodig. Ga op school samen met zoveel mogelijk collega’s en leerlingen/cursisten aan de slag met de 10 vragen uit het SOM100(0) project.

Hoe? Download hieronder de 10 SOM100(0)-vragen en een didactische inspiratiebundel afgestemd op jouw leerlingen of cursisten. Verzamel ervaringen in de klas en geef ze in de vorm van een tekst, foto, video, podcast, beeld, … een plek in ons online archief. Zo schrijven we allemaal samen aan dit onderwijsverhaal van vandaag én morgen.

Doet jouw school of klas mee aan dit project? Super! Laat het ons weten via ‘Wij doen mee!’.

Wil je met jouw school of klas hierrond ook samenwerken met onderzoekers? Mail ons en laat ons weten wanneer je aan de slag wil gaan via hallo@samenonderwijsmaken.be.

Download hier de 10 SOM100(0)-vragen

Download hier didactische inspiratie

De inspiratiebundel voor het volwassenenonderwijs volgt later

SOM 100(0) in beeld

Leerlingen, leerkrachten, studenten, scholen en onderzoekers gingen al met dit project aan de slag. UCLL maakte er een sprekend filmpje over.