Succesfactoren om risicosituaties op school positief te doen kantelen

Situering

In de eerste cyclus van het Ris-K project werkten 6 scholen samen met partners uit welzijn en jeugdvormingswerk om situaties van dreigend schooluitval te keren. Ze formuleerden samen met het netwerk waarom dat werkte.

6 sleutels voor succes

  • Zet in op vroegtijdige detectie

Wees alert wanneer zaken dreigen te ontsporen. Ga op zoek naar oorzaken en ga preventief tewerk.

  • Investeer in de kwaliteit van de relaties

Zorg voor gelijkwaardigheid, respect, verbondenheid, authenticiteit en verantwoordelijkheid. Ga waarderend met iedereen om.

  • Investeer in een positief schoolklimaat

Zorg voor een open communicatie, veiligheid en samenwerking inn het team. Het is de beste voedingsbodem voor ‘betrokken leren’ en ‘geëngageerde zorg’ in de klas en op school.

  • Maak een kwetsbare en zoekende opstelling mogelijk

Kijk naar de situatie (niet eenzijdig naar de leerling). Doe dat onbevooroordeeld. Luitster naar het verhaal (de beleving) van de jongere vanuit een positieve ingesteldheid. Zorg in het team voor een bemoedigend, ondersteunend klimaat voor dialoog en experiment.

  • Maak werk van een zorgbeleid vanuit een gedragen visie

Geef voorrang aan preventie en investeer in een positief relatiebeleid met aandacht voor herstelgericht werke, vermijden van escalatie… Heb aandacht voor de ontwikkeling van ‘zorgvaardigheden’ bij leerkrachten, onder andere door coaching en opleiding.

  • Zet een coöperatief samenwerkingsverband op

Bouw een netwerk uit van geëngageerde partners die elkaar kennen, ondersteunen, waarderen en vertrouwen. Laat leerlingen, leerkrachten, CLB-medewerkers en deskundigen uit jongerenwelzijn, jeugdwerk en jeugdhulpverlening meedenken. Maak tijd voor dialoog vanuit een gedragen visie en met zorg voor positieve randvoorwaarden.