Van onmacht naar kracht: nieuwe autoriteit en geweldloos verzet als basishouding

Situering

In het leerlabo van 6 mei 2019 vertelde Katrin Timmermans hoe de principes van Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet haar inspireren om vorm te geven aan een pedagogisch project. Katrin is coördinator van Tander, een school die een onderwijstraject op maat biedt.

Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag waartegen leerkrachten en ouders zich niet uitdrukkelijk verzetten, is een gemiste kans om een veilig schoolklimaat te creëren. Dit is de inzet van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet (NAGV).

Leerkrachten en schoolteams die kiezen voor de weg van Nieuwe Autoriteit, kiezen ervoor om…

  • Aanwezig te zijn en te blijven in het leven van hun leerlingen, ook als het moeilijk loopt
  • Zichzelf onder controle te houden en bewust, pro-actief het eigen handelen vorm te geven
  • Te handelen als deel van een netwerk, in team en met ouders
  • In een transparante sfeer te werken: iedereen merkt hoe ze hun gezamenlijke autoriteit vormgeven
  • Altijd te streven naar verbinding met kinderen of jongeren: “Ik ben en blijf je opvoeder, ook als het moeilijk gaat laat ik je niet los.”
  • Zich te verzetten tegen iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag op een niet-escalerende manier, krachtig en vastberaden.

Met de verspreiding van dit gedachtegoed in opvoeding en onderwijs…

  • Willen we leerkrachten en schoolteams ondersteunen in het ontwikkelen van een krachtige invulling van hun gezagspositie
  • Geven we onze wens gestalte dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een omgeving die hen alle ontwikkelingskansen biedt.

Geweldloos Verzet werd door Haim Omer en z'n team in Tel Aviv (Israël) ontwikkeld om ouders van jongeren met (extreem) probleemgedrag te ondersteunen. Uitgangspunt daarbij was de onmacht van deze ouders. Omer onderzocht hoe deze ouders terug kracht kunnen voelen, om hen terug in staat te stellen als autoriteitsfiguur aanwezig te zijn in het leven van hun kinderen. Deze onmacht wordt ook herkend in andere opvoedingsmilieus: pleegzorg, residentiële opvang, kinderpsychiatrie ... en in het onderwijs.

Geweldloos Verzet is gebaseerd op een specifieke visie op autoriteit in opvoeding en onderwijs. Hoe combineer je gezag met een cultuur waarin respect voor ieders individualiteit en autonomie centraal staan? Omer ontwikkelde met Nieuwe Autoriteit een boeiend antwoord op deze vraag.

Wij zijn je leerkrachten en opvoeders, jij bent belangrijk voor ons! We zijn er als het goed gaat, we zijn er ook op lastige momenten. We zijn hier en we blijven hier, we zijn niet alleen, we doen wat nodig is. Wij laten je niet vallen, wij geven je niet op.

Meer weten?

Neem contact op met Hilde Leonard, coördinator van het Netwerk Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school.

Meer info?