Filip Eelen

Directeur VCLB Leuven

Filip Eelen

SOM is dynamisch en vernieuwend.

Hoe ben je bij Samen Onderwijs Maken terecht gekomen?

De Leuvense scholen, CLB’s en de stad Leuven hebben een sterke netoverschrijvende samenwerking uitgebouwd. SOM bood een structuur die deze samenwerking faciliteert. Als lid van de SOM-raad concentreer ik me op het versterken van leerlingenbegeleiding in Leuvense scholen met bijzondere aandacht voor leerlingen die minder kansen krijgen.

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

Het lijkt me waardevol om met alle betrokkenen partijen samen een overkoepelend plan te ontwikkelen om zo de negatieve impact van de coronacrisis op leerlingen die minder kansen krijgen, te remediëren.

Als er één ding is dat je zou mogen veranderen in het onderwijs, wat zou dat dan zijn?

Ik zou inzetten op het structureel mogelijk maken van onderwijs en hulpverlening op maat van elke leerling.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Alle vragen rond tot leerlingenbegeleiding en preventieve gezondheidszorg zijn welkom.