Ine De Brouwer

Medewerker Centrum voor Taal en Onderwijs

Ine De Brouwer

SOM zorgt voor een krachtige uitwisseling tussen alle onderwijspartners.

Hoe ervaar je Samen Onderwijs Maken?

SOM ervaar ik als een erg krachtig platform waar onderwijspartners en andere actoren elkaar ontmoeten en zo kunnen leren van elkaar. We moeten er blijven in investeren en het laten uitgroeien tot een vaste waarde in het Leuvense onderwijsveld. Ikzelf ben lid van het Steunteam Vluchtelingen. Scholen kunnen de hulp inroepen van dit Steunteam wanneer ze zorgen hebben over een leerling met een vluchtverleden. Samen met de school, de ouders en een tolk gaan we in gesprek om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen.

Als er één ding is dat je zou mogen veranderen in het onderwijs, wat zou dat dan zijn?

Ik zou graag willen dat elke leerling dezelfde kansen krijgt. Leerkrachten verrichten heel veel werk om de ongelijkheid tussen leerlingen te verkleinen maar het blijft erg moeilijk om als leerkracht alle ongelijkheid weg te werken. Daarom zie ik het breder dan het enkel het onderwijs. Ik zou dit graag veranderen in de hele maatschappij.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Onderwijsmakers mogen mijn contacteren over het schoolse leren van kinderen met een vluchtverleden. Ik sta ook op voor vragen over effectief begrijpend leesonderwijs.