Katrijn Vastmans

Coördinator van Multiplus en orthopedagoge in het buitengewoon onderwijs

Katrijn Vastmans

Samen kunnen we het recht op onderwijs voor elk kind realiseren.

Hoe ervaar je Samen Onderwijs Maken?

SOM zorgt voor een enthousiasmerende insteek om innovatieve projecten in het Leuvense onderwijsveld te kunnen realiseren en dit in nauwe samenwerking met diverse partners.

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

We moeten erover waken dat we de doelgroep van kinderen met de meest complexe zorgvragen niet uit het oog verliezen. Ik wil er mee voor zorgen dat ook zij hun plekje kunnen vinden in gewoon en/of buitengewoon onderwijs al dan niet in combinatie met de nodige voorzieningen vanuit welzijn.

Als er één ding is dat je zou mogen veranderen in het onderwijs, wat zou dat dan zijn?

Ik blijf vechten voor recht op onderwijs voor elk kind, van 2,5 tot 18 jaar, ongeacht de ernst en intensiteit van noden op vlak van zorg, onderwijs en gezondheidszorg. Met het labo Kleine Panda 2,5+ bekijken we welke weg we best bewandelen om dat recht op onderwijs voor kleuters in de praktijk te realiseren.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Ik denk graag mee over onderwijs aan kinderen (al dan niet leerplichtig) met ernstige meervoudige beperkingen.