Kwinten Keulemans

Coördinator van de Zevensprong

Kwinten Keulemans

SOM is een positieve samenwerking en een sterkte binnen het onderwijslandschap in Leuven.

Hoe kunnen we in Leuven nog meer Samen Onderwijs Maken?

SOM kan samen met de scholen nog meer en structureler inzetten op het aanpakken van sociale ongelijkheid binnen het Leuvense onderwijs. Ik denk hierbij aan een efficiëntere samenwerking met de buurtorganisaties en de brugfiguren. Daarnaast zou het goed zijn om ook de verbinding bij de klimaatdoelstellingen sterker te omarmen en samen waar te maken

Als er één ding is dat je zou mogen veranderen in het onderwijs, wat zou dat dan zijn?

Het zou mooi zijn als elke leerling evenwaardige kansen krijgt zonder oordeel maar met openheid, vertrouwen en respect.

Waarvoor mogen onderwijsmakers jou contacteren?

Ik wil graag meedenken over alles wat te maken heeft met pedagogische achtergrond, natuur, sociale context, visie, vertrouwen en positief gedachtegoed.