ma 16 augustus 2021 - vr 27 augustus 2021

Zomerschool

Organisator: SOM & Stad Leuven
Van 9:00 tot 16:00 - Redingenhof

Zomerschool
Belangrijk: SOM zal de editie 22 van de zomerschool niet organiseren. De stad Leuven coördineert deze editie samen met Arktos. Klik hier voor meer info.

In onze Leuvense zomerscholen gaan leren en spelen hand in hand. We willen een veilige context opzetten voor leerlingen, waarin ze kunnen leren, experimenteren, spelen en zichzelf zijn. We werken samen met partners in welzijn, vrije tijd en arbeid. We focussen op de vakken Nederlands, Wiskunde en Frans en versterken de leerlingen in bredere competenties die belangrijk zijn op school én daarbuiten.

We willen leerlingen zuurstof bieden, ze laten zien dat we in hen geloven en ze die nodige boost geven om aan boord te blijven. Of terug te klimmen. Zodat ze even later weer met goesting én versterkt naar de klas gaan.

De zomerschool focust op enkele scharniermomenten in de schoolcarrière van de leerlingen:

 • Leerlingen uit het basisonderwijs die gebaat zijn met extra stimulansen voor een vlotte overstap naar het secundair onderwijs;
 • Leerlingen uit het eerste jaar secundair onderwijs die extra ondersteuning kunnen gebruiken om sterker te starten in het tweede jaar;
 • Alle OKAN-leerlingen uit het Leuvense secundair onderwijs die gebaat zijn bij extra ondersteuning in aanloop naar het regulier onderwijs.

Via doelgericht en betekenisvol projectwerk werken we samen met Leuvense partnerorganisaties, met aandacht voor:

 • Samenwerkend, experimenterend en ervaringsgericht leren

 • Informeel leren

 • Digitale competenties

 • Executieve functies

 • Nederlandse taalvaardigheid (taalgericht onderwijs)

 • Gepersonaliseerde leerdoelen (differentiatie binnen projectopdrachten)

Naast het projectwerk hebben we op de zomerschool ook expliciet aandacht voor de schoolse vakken Wiskunde, Nederlands en Frans (niet voor OKAN) om essentiële competenties aan te scherpen.

Dagindeling

 • 8 tot 9 uur: Welkom en aanmelden
 • 9 tot 12 uur: Activiteiten
 • 12 tot 13.30 uur: Lunch
 • 13.30 tot 16 uur: Activiteiten
 • 16 tot 17 uur: Uitschrijven en uitzwaai

Wil je een leerling inschrijven?

Wil je coach worden op de zomerschool?