Belangrijk: SOM zal de editie 22 van de zomerschool niet organiseren. De stad Leuven coördineert deze editie samen met Arktos. Klik hier voor meer info.

Voor wie?

De zomerschool focust op enkele scharniermomenten in de schoolcarrière van de leerlingen:

 • Leerlingen uit het basisonderwijs die gebaat zijn met extra stimulansen voor een vlotte overstap naar het secundair onderwijs;
 • Leerlingen uit het eerste jaar secundair onderwijs die extra ondersteuning kunnen gebruiken om sterker te starten in het tweede jaar;
 • Alle OKAN-leerlingen uit het Leuvense secundair onderwijs die gebaat zijn bij extra ondersteuning in aanloop naar het regulier onderwijs.

Dagindeling

 • 8 tot 9 uur: Welkom en aanmelden
 • 9 tot 12 uur: Activiteiten
 • 12 tot 13.30 uur: Lunch
 • 13.30 tot 16 uur: Activiteiten
 • 16 tot 17 uur: Uitschrijven en uitzwaai

Wat?

Aanbod

De zomerschool gaat voor alle bovenstaande leerlingen door op dezelfde plek. Via doelgericht en betekenisvol projectwerk werken we samen met Leuvense partnerorganisaties, met aandacht voor:

 • Samenwerkend, experimenterend en ervaringsgericht leren

 • Informeel leren

 • Digitale competenties

 • Executieve functies

 • Nederlandse taalvaardigheid (taalgericht onderwijs)

 • Gepersonaliseerde leerdoelen (differentiatie binnen projectopdrachten)

Naast het projectwerk hebben we op de zomerschool ook expliciet aandacht voor de schoolse vakken Wiskunde, Nederlands en Frans (niet voor OKAN) om essentiële competenties aan te scherpen.

Toeleiding & beginsituatie

Via het inschrijvingsformulier hebben scholen de vrijblijvende mogelijkheid om enkele leernoden van een leerling in kaart te brengen. Bij leerlingen uit het basis- en eerste graad secundair onderwijs kan dat op basis van leerlijnen voor de drie schoolse vakken (download hieronder een document met alle leerlijnen). Bij OKAN-leerlingen hebben scholen de mogelijkheid om, gezien de grote verschillen in leernoden, om enkele prioritaire leernoden te kaderen. We laten bij inschrijving ook ruimte om andere leernoden, naast de schoolse vakken, te kaderen.

Op basis van de beginsituatie van de leerling kan de werkgroep zomerschool aan de slag met de groepssamenstelling. Het vormt daarnaast de basis om tijdens de eerste dag van de zomerschool een intakegesprek aan te gaan met de leerling, waarna hij/zij in samenspraak met de schoolcoach zijn/haar zomerschoolprogramma kan samenstellen.

Locatie & bereikbaarheid

Campus Redingenhof ligt in het hart van de stad op 20 minuten wandelen van Leuven Station. Bussen 7, 8 en 9 stoppen vlakbij aan halte 'Redingenhof' en er is een ruime (gesloten) fietsenparking op de campus!

Inschrijving

 • De inschrijving van de leerlingen gebeurt door de school in afstemming en gesprek met de ouders. We voorzien voor de ouders een flyer met duidelijke pictogrammen (download de flyer hieronder). Voor scholen is er een infofiche met uitgeschreven document dat de leerlijnen bevat (download hieronder)
 • Leerlingen schrijven in voor de volledige periode van twee weken
 • Deelname aan de zomerschool is gratis
 • Leerlingen zorgen zelf voor hun lunchpakket en drank

Nog vragen?

Stuur een mailtje naar zomerschool@leuven.be of bel naar +32 470 54 33 55 (Arne Sonck, projectcoördinator zomerschool).

Leerling uit het BaO / 1ste leerjaar SO inschrijven?

OKAN-leerling uit het secundair onderwijs inschrijven?